اطلاعیه

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسی ویژه تالاب ها با موضوع زندگی در تالاب شکوفا می شود

هوالمصور "

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسی ویژه تالاب ها با موضوع

زندگی در تالاب شکوفا می شود

این مسابقه در دو بخش برگزار می شود:

بخش اول: عکسهایی که با دوربین تلفن همراه و یا دوربین هاي غیر حرفه اي ( کامپکت) ثبت شده

باشد؛

بخش دوم: تصاویري که که با دوربین حرفه اي عکاسی ثبت شده باشد.

مقررات عمومی شرکت در این رویداد:

شرکت در مسابقه براي کلیه افراد آزاد است؛

عکس هاي ارسالی در این مسابقه می بایست توسط خود شخص تهیه شده باشد؛

هر فایل عکس می بایست با نام عکاس و تاریخ عکسبرداري و منطقه جغرافیایی عکس نام

و باید به همراه عکسهاي (Ali Ahmadi-10 DEY-URMIA ) : گذاري شود مثال

ارسالی یک فایل متنی شامل مشخصات عکاس، نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، شماره

تماس همراه و ثابت، آدرس پستی و آدرس ایمیل ارسال شود؛

شرکت کنندگان می بایست نسخه اصلی عکس را در صورت نیاز به دبیرخانه ارسال نمایند.

و داراي حداقل 12 JPEG عکس هاي ارسالی در بخش حرفه اي می بایست در فرمت

مگاپیکسل باشند؛

هرگونه ویرایش اغراق شده که جنبه اسنادي عکس را از بین ببرد منجر به حذف عکس خواهد

شد البته تغییر کنتراست، سیاه و سفید کردن، اصلاح رنگ و کراپ عکس بلا مانع است.

عکس هاي ارسالی نباید داراي امضاء عکاس، تاریخ، پاسپارتو، قاب، حاشیه، واترمارك و لوگو

باشند؛

شایست ه است ا ز ارسال آثاري ک ه د ر دیگ ر جشنوار ه ها شرکت داد ه شد ه اند در این مسابقه

خودداري فرمایید ؛

در صورت راه یابی عکس ها به نمایشگاه، شرکت کننده می بایست اصل فایل خروجی دوربین

را در اختیار برگزار کننده قرار دهد تا امکان چاپ عکس ها در ابعاد و کیفیت استاندارد براي

ارائه در نمایشگاه فراهم شود؛

به شرکت کنندگانی که اثر آن ها براي نمایش در نمایشگاه جانبی در مراسم روز جهانی تالاب

ها پذیرفته شده باشد، اطلاع رسانی خواهد شد؛

شرکت در این مسابقه به معناي پذیرش شرایط مسابقه بوده و برگزارکننده مجاز به استفاده

از تمام یا بخشی از عکس ها در جهت امور آموزشی، نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی است.

مهلت ارسال آثار: 29 دي ماه 1398

شرکت در مسابقه از دو طریق امکان پذیر است:

1. ارسال آثار از طریق شماره واتس اپ 09333883093

WWD2020ir@gmail.com 2. ارسال آثار از طریق ایمیل

جوایز:

برگزیدگان این مسابقه (نفرات اول تا سوم) هم در بخش حرفه اي و هم در بخش تلفن همراه به حضور براي

شرکت در مراسم روز جهانی تالاب ها دعوت شده و با جوایز نقدي و دیپلم افتخار، از ایشان تقدیر به عمل

خواهد آمد.

بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید