اطلاعیه

فراخوان انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 1399
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به اطلاع می رساند پرسشنامه واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی سبز سال 99-1398 به همراه دستور العمل و پرسشنامه های مربوطه به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ 1399/6/12 در پرتال سازمان (https://iranemp.ir  ) قابل دسترس می باشد. متقاضیان می توانند به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 1399/8/30 پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه واحد های صنعتی ، معدنی و خدماتی بطور اختصاصی اقدام نمایند. بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته و مطابق رویه سال قبل دفتر ارزیابی سازمان به عنوان دبیر خانه و صندوق ملی محیط زیست مسئول برگزاری همایش می باشد.
بيشتر
سال 1401سال توليد ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین