محیط زیست گیلان در آیینه ی رسانه ها

کسب مجدد رتبه برتر سازمان حفاظت محیط زیست در نظام ارتباطات مردمی

کسب مجدد رتبه برتر سازمان حفاظت محیط زیست در نظام ارتباطات مردمی

مدیر کل دفتر حوزه ریاست و هماهنگی امور استان ها از کسب رتبه برتر سازمان حفاظت محیط زیست در دومین ارزیابی نظام ارتباطات مردمی ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست علیرضا نورمحمدی دراین باره گفت: براساس بررسی، تجزیه وتحلیل عملکرد ونتایج حاصل از ارزیابی بعمل آمده از سوی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در حوزه ارتباطات و مشارکت در برنامه‌های دیدار چهره به چهره مدیران با مردم، سازمان حفاظت محیط زیست از بین 30دستگاه و شاخص های 50 گانه حائز رتبه برتر شد.

وی افزود: پاسخگویی بر خط به تلفن 6133 ریاست جمهوری توسط مقام عالی سازمان،سامانه خدمات الکترونیکی (سامد)، ارزیابی ستادهای ارتباطات مردمی، ملاقات چهره به چهره با مردم از دیگر شاخصه های این ارزیابی بود.

نورمحمدی کسب این عنوان را نتیجه تلاش تمامی کارکنان خدوم محیط زیست دانست وعنوان داشت: با رهنمودهای دکتر سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امید آن است که این سازمان در دیگر ماموریت های خود بتواند به موفقیت های بیشتری دست یابد.

به گفته این مقام مسئول در ارزیابی های صورت گرفته از بین ۳۰دستگاه، سازمان حفاطت محیط زیست در بخش پاسخگویی سامانه سامد و دیدار چهره به چهره با مردم، موفق به کسب رتبه یک کشوری شده است.
بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید