مقالات
شنبه 11 آذر 1391 قو ، نگین سپید تالابهای ایران
بادهای خنک پاییزی، تنها برای درختان قاصد رسیدن موسم برگریزان و خواب نیست، با آمدنشان بسیاری از تالا بها و آبگیرهای ایران هم می دانندکه باید منتظر مهمانهای رنگارنگ و گوناگو نشان از مناطق شمالی باشند. هر سال دهها نوع پرنده مهاجر تالا بهای تالا بهای شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران را برای زمستانگذرانی انتخاب میکنند. از جمله سه گونه از قو، با نامهای گُنگ، فریادکش و کوچک که همراه بسیاری از اردکها درخانواده مرغابیان  قرار گرفته اند. خانواده ای که از خوتکای هندی 33 سانتی متری تا قوی فریادکش و گنگ یک و نیم متری را در خود جای داده
فايلها
Goooooo 8.pdf 965.303 KB
بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید